Kỹ năng lãnh đạo

 • Lãnh đạo truyền cảm hứng Admin HOD -
  Tăng khả năng truyền cảm hứng từ người lãnh đạo để đội ngũ làm việc 1 cách tự nguyện và tràn đầy năng lượng
  39 Bài học 14:47:26 Giờ English Beginner
  899000₫ 1200000₫
  0
  0 Đánh giá