Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC

Học quy trình làm việc của ASP.NET MVC trong dự án thực tế, xây dựng ứng dụng web sử dụng ASP.NET MVC

Beginner 0(0 Đánh giá) 0 Học viên Đăg ký
Cập nhật cuối Mon, 01-Jul-2019
Tôi sẽ học được gì?
 • Tự tin xây dựng website thương mại điện tử trên nền tảng ASP.NET MVC
 • Làm nền tảng cho việc nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của Microsoft
 • Xây dựng ứng dụng quản lý trên nền tảng Internet
 • Tăng khả năng thăng tiến trong công việc

Nội dung Khóa học
73 Bài học 06:35:38 Giờ
Phần 1: Giới thiệu
2 Bài học 00:22:10 Giờ
 • Bài 1: Sơ lược ngành phát triển website hiện nay 00:12:52
 • Bài 2: Giới thiệu khóa học 00:09:18
 • Bài 3: Giới thiệu truy vấn LINQ trong Entity Framework 00:07:09
 • Bài 4: Demo LINQ 00:06:20
 • Bài 5: LINQ với Query Syntax và Method Syntax 00:05:47
 • Bài 6: LINQ với Generic Types 00:04:23
 • Bài 7: LINQ với Query Operations 00:03:49
 • Bài 8: LINQ với Query Operations (P2) 00:03:20
 • Bài 9: LINQ với Data 00:04:28
 • Bài 10: LINQ với truy vấn Selecting 00:07:07
 • Bài 11: LINQ với truy vấn Inserting 00:03:24
 • Bài 12: LINQ với truy vấn Updating 00:03:26
 • Bài 13: LINQ với truy vấn Deleting 00:03:03
 • Bài 14: LINQ với truy vấn Inner Join 00:05:40
 • Bài 15: LINQ với truy vấn Left Join 00:04:39
 • Bài 16: Tổng quan về Entity Framework (EF) 00:07:25
 • Bài 17: Demo ứng dụng với EF 00:07:49
 • Bài 18: Cách tạo mới một EF 00:09:17
 • Bài 19: EF với truy vấn Select 00:03:42
 • Bài 20: EF với truy vấn Insert 00:03:46
 • Bài 21: EF với truy vấn Update 00:03:40
 • Bài 22: EF với truy vấn Delete 00:03:13
 • Bài 23: EF với truy vấn Inner Join 00:02:29
 • Bài 24: EF với truy vấn Store Procedure 00:09:03
 • Bài 25: Tổng kết phần 00:07:15
 • Bài 26: Giới thiệu ASP.NET MVC 00:10:13
 • Bài 27: Làm việc với thành phần Controller 00:04:20
 • Bài 28: Làm việc với thành phần Model 00:02:51
 • Bài 29: Làm việc với thành phần View 00:03:31
 • Bài 30: Kiến trúc ứng dụng ASP.NET MVC 00:04:06
 • Bài 31: Kiến trúc thành phần Model, View, Controller trong ASP.NET MVC 00:02:09
 • Bài 32: Demo ứng dụng web ASP.NET MVC 00:08:33
 • Bài 33: Cấu trúc thư mục ứng dụng ASP.NET MVC 00:07:02
 • Bài 34: ASP.NET MVC với Routing 00:06:51
 • Bài 35: Demo ứng dụng web ASP.NET MVC với Routing 00:07:22
 • Bài 36: ASP.NET MVC với Action Method 00:04:40
 • Bài 37: ASP.NET MVC với Action Selectors 00:04:38
 • Bài 38: ASP.NET MVC với Action Name 00:07:23
 • Bài 39: ASP.NET MVC với NonAction 00:02:29
 • Bài 40: ASP.NET MVC với ActionVerbs 00:06:44
 • Bài 41: ASP.NET MVC với Object Platform 00:03:57
 • Bài 42: ASP.NET MVC với Object Request Form 00:06:29
 • Bài 43: ASP.NET MVC với Object Request QueryString 00:04:11
 • Bài 44: ASP.NET MVC với Object Request ServerVariable 00:03:44
 • Bài 45: ASP.NET MVC với Object Response Redirect 00:03:35
 • Bài 46: ASP.NET MVC với Object Session 00:04:59
 • Bài 47: ASP.NET MVC với Object Cookie 00:04:25
 • Bài 48: Tích hợp trong ASP.NET MVC 00:08:12
 • Bài 49: ASP.NET MVC với Razor Syntax 00:09:08
 • Bài 50: ASP.NET MVC với HtmlHelper 00:08:04
 • Bài 51: ASP.NET MVC với HtmlHelper TextBox, TextBoxFor 00:06:05
 • Bài 52: ASP.NET MVC với HtmlHelper TextArea, TextAreaFor 00:03:54
 • Bài 53: ASP.NET MVC với HtmlHelper CheckBox, CheckBoxFor 00:03:07
 • Bài 54: ASP.NET MVC với HtmlHelper RadioButton, RadioButtonFor 00:02:41
 • Bài 55: ASP.NET MVC với HtmlHelper DropDownList, DropDownListFor 00:04:49
 • Bài 56: ASP.NET MVC với HtmlHelper Hidden, HiddenFor 00:02:41
 • Bài 57: ASP.NET MVC với HtmlHelper Password, PasswordFor 00:02:34
 • Bài 58: ASP.NET MVC với HtmlHelper Display, DisplayFor 00:02:01
 • Bài 59: ASP.NET MVC với HtmlHelper Label, LabelFor 00:04:14
 • Bài 60: ASP.NET MVC với HtmlHelper Editor, EditorFor 00:02:40
 • Bài 61: ASP.NET MVC với LayoutView 00:10:33
 • Bài 62: ASP.NET MVC với LayoutView Specify 00:05:19
 • Bài 63: ASP.NET MVC với LayoutView Render Method 00:05:17
 • Bài 64: ASP.NET MVC với PartailView 00:07:34
 • Bài 65: ASP.NET MVC với PartailView Partial 00:03:27
 • Bài 66: ASP.NET MVC với PartailView RenderPartial 00:02:50
 • Bài 67: ASP.NET MVC với PartailView RenderAction 00:04:51
 • Bài 68: Ôn tập ASP.NET MVC với PartialView 00:04:42
 • Bài 69: ASP.NET MVC với ViewBag 00:03:12
 • Bài 70: ASP.NET MVC với ViewData 00:03:38
 • Bài 71: ASP.NET MVC với TempData 00:07:15
 • Bài 72: ASP.NET MVC với Area 00:11:58
 • Bài 73: Tổng kết chương 00:08:16
Yêu cầu
+ Xem thêm
Mô tả ngắn

Khoá học Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC hướng dẫn bạn từng bước làm việc trên nền tảng ASP.NET MVC, thực hành Lab là chính, mang đến cho bạn sự thú vị khi theo dõi.

Khoá học có tính thực tiễn cao, nội dung hướng đến nền tảng công nghệ nhằm phục vụ tốt việc học tập, tự nghiên cứu của học viên.

Thông qua khóa học, bạn sẽ hiểu được nền tảng công nghệ, và vận dụng được vào dự án thực tế

Đây là nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft để thiết kế website và xây dựng các ứng dụng quản lý trên nền tảng Internet

Bạn sẽ nắm vững kiến thức làm việc giữa ASP.NET MVC và Entity Framework thông tin truy vấn dữ liệu LINQ.

Biết quy trình làm việc của ASP.NET MVC trong dự án thực tế. Từ đó, giúp bạn tự xây dựng được ứng dụng web sử dụng ASP.NET MVC.

+ Xem thêm
Khóa học liên quan
Phản hồi Học viên
0
Đánh giá TB
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
599,000đ
Bao gồm:
 • 06:35:38 Giờ Thời lượng Khóa học
 • 73 Bài học
 • Sở hữu khóa học trọn đời, Học mọi lúc mọi nơi
 • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
Hotline: 08 3622 2525
Chat Facebook
Gọi điện ngay