Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ tuyển dụng - X-Hunter 4.0

Khóa học giúp bạn tự tin ứng tuyển các vị trí thực tập sinh về tuyển dụng, thực tập sinh nhân sự một cách dễ dàng. Sẽ là bước đệm vững chắc cho sự nghiệp tuyển dụng, nhân sự

Beginner 0(0 Đánh giá) 0 Học viên Đăg ký
Cập nhật cuối Wed, 11-Sep-2019
Tôi sẽ học được gì?
 • Hiểu về DISC - các nhóm tính cách
 • 12 Cung hoàng đạo, Huyền số học
 • 16 Tố chất đặc trưng của con người
 • Kỹ năng lọc CV, phỏng vấn đánh giá ứng viên
 • Tự tin ứng tuyển các vị trí thực tập sinh tuyển dụng, nhân sự
 • Bước vào nghề tuyển sự, nhân sự với thu nhập hấp dẫn

Nội dung Khóa học
93 Bài học 08:10:28 Giờ
Phần 1: DISC - Nhân tướng học phương Tây
9 Bài học 01:09:11 Giờ
 • Bài 1: Giới thiệu nội dung bài học 00:03:03
 • Bài 2: Giới thiệu công cụ DISC 00:03:47
 • Bài 3: Tính cách là gì? 00:09:18
 • Bài 4: Người hướng nội và người hướng ngoại 00:09:38
 • Bài 5: Người lý trí và người cảm xúc 00:06:58
 • Bài 6: Nhóm D và nhóm I 00:12:11
 • Bài 7: Nhóm S và nhóm C 00:09:42
 • Bài 8: Chiến lược giao tiếp với từng nhóm tính cách DISC 00:04:18
 • Bài 9: Kinh nghiệm sử dụng DISC 00:10:16
 • Bài 79: Giới thiệu 00:03:12
 • Bài 80: Tại sao doanh nghiệp lại tuyển dụng 00:04:13
 • Bài 81: Các tiêu chí đánh giá ứng viên 00:06:53
 • Bài 82: Mục tiêu phỏng vấn sơ tuyển 00:03:05
 • Bài 83: Giới thiệu nhà tuyển dụng 00:02:39
 • Bài 84: Yêu cầu ứng viên giới thiệu bản thân 00:03:28
 • Bài 85: Phỏng vấn Đánh giá mục tiêu nghề nghiệp 00:03:56
 • Bài 86: Phỏng vấn đánh giá động cơ làm việc 00:03:53
 • Bài 87: Phỏng vấn đánh giá kiến thức ứng viên 00:03:09
 • Bài 88: Phỏng vấn đánh giá kỹ năng của ứng viên 00:03:50
 • Bài 89: Phỏng vấn đánh giá tiềm năng của ứng viên 00:06:10
 • Bài 90: Phỏng vấn đánh giá mức độ phù hợp về thu nhập của ứng viên 00:02:20
 • Bài 91: Đánh giá ứng viên và đưa ra phản hồi 00:07:36
 • Bài 76: Kỹ năng lọc CV và vai trò của nó trong quy trình tuyển dụng 00:04:46
 • Bài 77: Chuẩn bị phỏng vấn vòng 1 00:07:53
 • Bài 78: Chuẩn bị phỏng vấn vòng 2 00:04:21
 • Bài 65: Tư duy Marketing là gì 00:04:26
 • Bài 66: Phân tích nhu cầu của ứng viên 00:03:37
 • Bài 67: Người có tư duy Marketing viết tin tuyển dụng như thế nào? 00:06:15
 • Bài 68: Các kênh truyền thông tuyển dụng trên Facebook 00:04:58
 • Bài 69: Nguyên tắc viết content truyền thông tuyển dụng trên facebook 00:05:42
 • Bài 70: Công thức AIDA để viết tin tuyển dụng 00:03:16
 • Bài 71: Viết tiêu đề và hình ảnh trong content truyền thông tuyển dụng 00:06:01
 • Bài 72: Chạy quảng cáo Facebook trong tuyển dụng 00:03:28
 • Bài 73: Xu hướng mới trong truyền thông tuyển dụng 00:04:49
 • Bài 74: Phương pháp Tạo nguồn trong tuyển dụng 00:07:00
 • Bài 75: Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng như thế nào? 00:08:58
 • Bài 60: Giới thiệu 00:02:22
 • Bài 61: 3 cách thu hút hồ sơ 00:08:29
 • Bài 62: Tạo nguồn tuyển dụng là gì? 00:06:12
 • Bài 63: Xây dựng thương hiệu tuyển dụng 00:03:59
 • Bài 64: Các phương pháp truyền thông tuyển dụng cơ bản 00:05:37
 • Bài 43: Giới thiệu 00:01:37
 • Bài 44: Khái niệm phân tích công việc 00:01:26
 • Bài 45: Thế nào là một vị trí công việc 00:02:07
 • Bài 46: Năng lực là gì? Các yếu tố cấu thành năng lực 00:09:40
 • Bài 47: Các cấp độ năng lực 00:11:14
 • Bài 48: Mục tiêu nghề nghiệp 00:06:02
 • Bài 49: Động cơ làm việc 00:04:08
 • Bài 50: Thế nào là một người có kiến thức 00:05:35
 • Bài 51: Kỹ năng là gì? Bạn thực sự đã có kỹ năng chưa? 00:09:03
 • Bài 52: Kinh nghiệm là gì? 00:05:29
 • Bài 53: Các cấp độ của cảm xúc 00:05:48
 • Bài 54: Tố chất là gì 00:05:24
 • Bài 55: Tính cách 00:06:46
 • Bài 56: 4 bước phân tích công việc 00:03:27
 • Bài 57: Phân tích vị trí nhân viên bán hàng 00:05:55
 • Bài 58: Phân tích vị trí chuyên viên tuyển dụng 00:06:46
 • Bài 59: Viết một thông báo tuyển dụng chuẩn 00:04:21
 • Bài 22: Giới thiệu 00:01:36
 • Bài 23: Tố chất là gì? 00:05:39
 • Bài 24: 8 loại hình trí thông minh 00:05:03
 • Bài 25: Tố chất tư duy phân tích 00:04:58
 • Bài 26: Tố chất tư duy sáng tạo 00:04:35
 • Bài 27: Tố chất tư duy trừu tượng 00:04:38
 • Bài 28: Tố chất tư duy hệ thống 00:02:24
 • Bài 29: Tố chất tư duy chiến lược 00:04:35
 • Bài 30: Tố chất thực thi 00:03:40
 • Bài 31: Tố chất ăn nói 00:05:18
 • Bài 32: Tố chất thấu hiểu 00:04:53
 • Bài 33: Tố chất kinh doanh 00:03:21
 • Bài 34: Tố chất lãnh đạo 00:02:56
 • Bài 35: Tố chất thẩm mỹ và tố chất may mắn 00:05:04
 • Bài 36: Tố chất tâm linh 00:03:12
 • Bài 37: Tố chất âm nhạc 00:03:34
 • Bài 38: Tố chất và DISC 00:06:12
 • Bài 39: Tố chất cung lửa 00:05:58
 • Bài 40: Tố chất cung khí 00:04:41
 • Bài 41: Tố chất cung Nước 00:03:33
 • Bài 42: Tố chất cung đất 00:04:26
 • Bài 16: Vô thức, tiềm thức và ý thức 00:08:05
 • Bài 17: Ngũ hành 00:05:47
 • Bài 18: Huyền số học 00:06:09
 • Bài 19: Phân tích ý chí và ham muốn 00:06:27
 • Bài 20: Phân tích nhân sinh quan và cảm xúc 00:05:21
 • Bài 21: Danh tính học 00:05:19
 • Bài 10: Giới thiệu chiêm tinh học 00:03:00
 • Bài 11: 12 cung hoàng đạo 00:02:42
 • Bài 12: Tính cách và tố chất cung Lửa 00:06:00
 • Bài 13: Tính cách và tố chất cung Khí 00:04:52
 • Bài 14: Tính cách và tố chất cung Nước 00:04:53
 • Bài 15: Tính cách và tố chất cung Đất 00:05:37
 • Bài 92: Tổng kết khoá học 00:08:15
 • Bài 93: Định hướng nghề nghiệp trong ngành nhân sự 00:07:13
Yêu cầu
+ Xem thêm
Mô tả ngắn

Khoá học được thiết kế và đi vào giảng dạy thực tế từ cuối năm 2014. Ý tưởng khoá học xuất phát từ việc Giảng viên quan sát thấy khoảng cách giữa kiến thức học trong trường đại học và kỹ năng thực tế khi đi làm của các bạn sinh viên rất yếu, nên mong muốn khoá học này sẽ kéo gần khoảng cách đó để những người yêu thích ngành nhân sự có thể bước vào nghề một cách dễ dàng hơn.

Đây có thể nói là một bước đệm vững chắc để các bạn học viên yêu thích nghề tuyển dụng nói riêng và ngành nhân sự nói chung có thể đi vào nghề.

Sau khoá học, các bạn có thể tự tin ứng tuyển các vị trí thực tập sinh về tuyển dụng, thực tập sinh nhân sự một cách dễ dàng. Sau khi kinh nghiệm đủ cứng cáp là có thể bước vào nghề với mức thu nhập khá.

Khoá học cũng dành cho rất nhiều bạn sinh viên đang học một ngành không phải nhân sự mà có hứng thú với nhân sự. Những bạn chuyển ngành, thậm chí những người đã và đang đi làm nghề khác muốn chuyển sang nhân sự đều có thể tham gia khoá học này để làm nền tảng.

Đây là tâm huyết của giảng viên trong nhiều năm liền. Ban đầu khoá học chỉ dạy offline với 15 - 20 bạn/1 lớp. Trung bình 1 tháng khai giảng một khoá. Sau khoá học, các bạn học viên sẽ được giới thiệu đi thực tập để biến những kiến thức, phương pháp đã học thành kỹ năng thực tế. Thậm chí có những bạn được nhận đi làm luôn nhờ sự giới thiệu của giảng viên. Hiện tại khoá học đã tổ chức được 26 khoá offline với hơn 400 học viên. Có hơn một nửa đã và đang đi làm nhân sự, tuyển dụng tại các doanh nghiệp.

Với mong muốn rút ngắn thời gian học tập cũng như cung cấp được nhiều giá trị hơn với nhiều đối tượng học viên, đặc biệt là các bạn ở TP HCM cũng như các tỉnh khác, dây là lần đầu tiên khoá học online được ra mắt.

 

+ Xem thêm
Khóa học liên quan
Phản hồi Học viên
0
Đánh giá TB
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
499,000đ 700,000đ
Bao gồm:
 • 08:10:28 Giờ Thời lượng Khóa học
 • 93 Bài học
 • Sở hữu khóa học trọn đời, Học mọi lúc mọi nơi
 • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
Hotline: 08 3622 2525
Chat Facebook
Gọi điện ngay