IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe - đọc)

Giảng viên Nguyệt Ca sẽ cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, bạn sẽ sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS

Beginner 0(0 Đánh giá) 0 Học viên Đăg ký
Cập nhật cuối Wed, 03-Jul-2019
Tôi sẽ học được gì?
 • Cải thiện kĩ năng làm bài thi một cách bài bản nhất
 • Kiến thức nền tảng về các chủ đề trong bài thi IELTS
 • Ứng dụng thực tế trong cuộc sống đã được giảng dạy trong các bài học
 • Tự tin làm bài thi IELTS để đạt tối thiểu 5.0

Nội dung Khóa học
66 Bài học 09:20:43 Giờ
Phần 1: Định dạng bài thi Nghe hiểu
40 Bài học 05:35:18 Giờ
 • Bài 1: Giới thiệu định dạng bài thi Nghe hiểu 00:09:45
 • Bài 2: Tourism Form completion - Sentence completion (p1) 00:10:39
 • Bài 3: Tourism Form completion - Sentence completion (p2) 00:11:27
 • Bài 4: People: Note completion - Predicting the answer (P1) 00:06:51
 • Bài 5: People: Note completion - Predicting the answer (P2) 00:08:18
 • Bài 6: Travel and Transportation: Labelling diagram - Listening for synonyms (P1) 00:05:52
 • Bài 7: Travel and Transportation: Labelling diagram - Listening for synonyms (P2) 00:03:25
 • Bài 8: Techonology: Table completion - Multiple choice (P1) 00:09:57
 • Bài 9: Techonology: Table completion - Multiple choice (P2) 00:08:37
 • Bài 10: Animals Understanding agreement - Matching (P1) 00:06:19
 • Bài 11: Animals Understanding agreement - Matching (P2) 00:07:54
 • Bài 12: Study abroad: Form filling - Table & note completion (P1) 00:07:38
 • Bài 13: Study abroad: Form filling - Table & note completion (P2) 00:06:20
 • Bài 14: Study abroad: Form filling - Table & note completion (P3) 00:06:07
 • Bài 15: Job & career: Flowchart completion 00:14:17
 • Bài 16: Medicine & Health: Multiple choice 00:12:47
 • Bài 17: Advertisement: Classification 00:14:05
 • Bài 18: Family & Society: Matching P1 00:08:36
 • Bài 19: Family & Society: Matching P2 00:09:28
 • Bài 20: Crime & Punishment: Note completion - Matching P1 00:07:38
 • Bài 21: Crime & Punishment: Note completion - Matching P2 00:07:17
 • Bài 22: Crime & Punishment: Note completion - Matching P3 00:06:49
 • Bài 23: Environment & Population: Matching - Flowchart completion P1 00:10:29
 • Bài 24: Environment & Population: Matching - Flowchart completion P2 00:08:59
 • Bài 25: Environment & Population: Matching - Flowchart completion P3 00:09:51
 • Bài 26: Communication: Multiple choice - Note completion P1 00:03:45
 • Bài 27: Communication: Multiple choice - Note completion P2 00:04:49
 • Bài 28: Communication: Multiple choice - Note completion P3 00:07:55
 • Bài 29: Communication: Multiple choice - Note completion P4 00:05:37
 • Bài 30: Communication: Multiple choice - Note completion P5 00:05:41
 • Bài 31: Culture & Entertainment: Labelling plans and maps P1 00:08:30
 • Bài 32: Culture & Entertainment: Labelling plans and maps P2 00:07:26
 • Bài 33: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list - Summary completion P1 00:10:35
 • Bài 34: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list - Summary completion P2 00:04:33
 • Bài 35: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list - Summary completion P3 00:08:34
 • Bài 36: Modern life's problems: Short answers - Sentence completion P1 00:12:22
 • Bài 37: Modern life's problems: Short answers - Sentence completion P2 00:09:05
 • Bài 38: Mind & Intelligence: Summary completion - Multiple choice with more than 1 option P1 00:12:32
 • Bài 39: Mind & Intelligence: Summary completion - Multiple choice with more than 1 option P2 00:08:19
 • Bài 40: Mind & Intelligence: Summary completion - Multiple choice with more than 1 option P3 00:06:10
 • Bài 41: Giới thiệu định dạng bài thi Đọc hiểu 00:06:32
 • Bài 42: Tourism Table completion - Matchin features 00:09:55
 • Bài 43: People Flowchart completion - Short answer question 00:10:22
 • Bài 44: Travel and Transportation: Labelling diagram - Matching headings 00:09:15
 • Bài 45: Techonology Sentence completion - Matching 00:10:51
 • Bài 46: Animals Sentence completion - Pick form a list 00:10:38
 • Bài 47: Study abroad: Skimming - Prediction - Multiple choice 00:11:35
 • Bài 48: Job & career Scanning - Guessing meaning from context - T/F/NG P1 00:07:05
 • Bài 49: Job & career Scanning - Guessing meaning from context - T/F/NG P2 00:08:15
 • Bài 50: Medicine & Health: Classification - Multiple choice P1 00:07:15
 • Bài 51: Medicine & Health: Classification - Multiple choice P2 00:08:12
 • Bài 52: Advertisement: Note completon - Matching headings to passages P1 00:08:12
 • Bài 53: Advertisement: Note completon - Matching headings to passages P2 00:06:40
 • Bài 54: Family & Society: Scanning - Short answer questions P1 00:07:46
 • Bài 55: Family & Society: Scanning - Short answer questions P2 00:07:46
 • Bài 56: Crime & Punishment: Skimming - Sentence completion - Y/N/NG 00:09:15
 • Bài 57: Environment & Population: Sentence completion - Matching headings P1 00:07:21
 • Bài 58: Environment & Population: Sentence completion - Matching heading P2 00:07:51
 • Bài 59: Happiness: Summary completion - Multiple choice 00:12:08
 • Bài 60: Culture & Entertainment: Locating information - Matching information and features P1 00:06:36
 • Bài 61: Culture & Entertainment: Locating information - Matching information and features P2 00:07:39
 • Bài 62: Producers & Customers: Reading for the main idea - Summary completion P1 00:09:46
 • Bài 63: Producers & Customers: Reading for the main idea - Summary completion P2 00:07:29
 • Bài 64: Modern life's problems: Prediction - Guessing meaning from context - Short answers 00:12:25
 • Bài 65: Mind & Intelligence: Table completion - Note completion P1 00:08:44
 • Bài 66: Mind & Intelligence: Table completion - Note completion P2 00:05:52
Yêu cầu
+ Xem thêm
Mô tả ngắn

Khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe - đọc), Giảng viên Nguyệt Ca cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng những phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, nằm trong bài học, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học. Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.

+ Xem thêm
Khóa học liên quan
Phản hồi Học viên
0
Đánh giá TB
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
599,000đ
Bao gồm:
 • 09:20:43 Giờ Thời lượng Khóa học
 • 66 Bài học
 • Sở hữu khóa học trọn đời, Học mọi lúc mọi nơi
 • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
Hotline: 08 3622 2525
Chat Facebook
Gọi điện ngay