Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful, giúp bạn nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver,và có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful

Beginner 0(0 Đánh giá) 25 Học viên Đăg ký
Cập nhật cuối Mon, 01-Jul-2019
Tôi sẽ học được gì?
 • Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
 • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
 • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
 • Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

Nội dung Khóa học
53 Bài học 16:48:22 Giờ
Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
4 Bài học 01:23:10 Giờ
 • Bài 1: Giới thiệu .Net WebService 00:10:51
 • Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service 00:07:01
 • Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server 00:38:37
 • Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 00:26:41
 • Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off 00:11:09
 • Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server 00:05:31
 • Bài 7: Giới thiệu về RESTful 00:28:08
 • Bài 8: Tạo Web API với HttpGet 00:31:40
 • Bài 9: Tạo Web API với HttpPost 00:08:27
 • Bài 10: Tạo Web API với HttpPut 00:08:53
 • Bài 11: Tạo Web API với HttpDelete 00:08:17
 • Bài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver 00:10:20
 • Bài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman 00:15:47
 • Bài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester 00:12:33
 • Bài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android 00:41:35
 • Bài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android 00:20:37
 • Bài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android 00:13:45
 • Bài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android 00:14:03
 • Bài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android 00:03:45
 • Bài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android 00:31:45
 • Bài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android 00:34:03
 • Bài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android 00:19:42
 • Bài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android 00:45:15
 • Bài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android 00:30:40
 • Bài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android 00:27:27
 • Bài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android 00:24:07
 • Bài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android 00:24:45
 • Bài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android 00:28:15
 • Bài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android 00:37:11
 • Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android 00:32:47
 • Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android 00:25:42
 • Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android 00:20:16
 • Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android 00:24:40
 • Bài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android 00:14:57
 • Bài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C# 00:14:21
 • Bài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C# 00:11:17
 • Bài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C# 00:09:14
 • Bài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C# 00:09:32
 • Bài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C# 00:07:22
 • Bài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C# 00:08:42
 • Bài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C# 00:23:26
 • Bài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C# 00:12:28
 • Bài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm-bằng C# 00:17:47
 • Bài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- bằng C# 00:14:08
 • Bài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-bằng C# 00:13:17
 • Bài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- bằng C# 00:13:17
 • Bài 47: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi 00:03:52
 • Bài 48: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus 00:06:52
 • Bài 49: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm 00:04:01
 • Bài 50: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái 00:47:34
 • Bài 51: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết 00:06:03
 • Bài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS 00:19:42
 • Bài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS 00:26:15
Yêu cầu
+ Xem thêm
Mô tả ngắn

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với  Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di động

Khóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservicce

Tham gia khóa học "Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần" ngay hôm nay nhé!

+ Xem thêm
Khóa học liên quan
06:14:05 Giờ
0 0 799,000đ
Phản hồi Học viên
0
Đánh giá TB
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
Miễn Phí
Bao gồm:
 • 16:48:22 Giờ Thời lượng Khóa học
 • 53 Bài học
 • Sở hữu khóa học trọn đời, Học mọi lúc mọi nơi
 • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
Hotline: 08 3622 2525
Chat Facebook
Gọi điện ngay