Luyện Thi Topik I

Khóa học chính là giải pháp tối ưu giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện Topik I để đạt điểm số cao như bạn mong muốn.

Beginner 0(0 Đánh giá) 0 Học viên Đăg ký
Cập nhật cuối Wed, 03-Jul-2019
Tôi sẽ học được gì?
 • Củng cố vốn Tựng - Ngữ pháp cần thiết khi đi thi Topik I
 • Có được kỹ năng làm bài thi tiết kiệm thời gian, hiệu quả, đạt điểm số cao
 • Luyện giải đề thi với 16 dạng câu hỏi thường gặp
 • Tự tin đạt điểm cao khi thi Topik I

Nội dung Khóa học
75 Bài học 08:06:18 Giờ
Phần 1: Từ vựng thường gặp trong Topik 1
7 Bài học 00:44:34 Giờ
 • Bài 1: 명사 Danh từ 00:18:06
 • Bài 2: 양사 Lượng từ 00:03:10
 • Bài 3: 동사 Động từ 00:12:13
 • Bài 4: 형용사 Tính Từ 00:04:00
 • Bài 5: 부사 Trạng từ 00:03:57
 • Bài 6: 접속사 - 의문대명사 / Liên từ - Đại từ nghi vấn 00:01:31
 • Bài 7: 수- 대명사 Số đếm- Đại từ 00:01:37
 • Bài 8: V + -고 싶다 Muốn 00:02:29
 • Bài 9: V + -지 못하다 = 못 + V Không thể 00:01:58
 • Bài 10: V + - (으)ㄹ게요 Sẽ 00:02:17
 • Bài 11: V + - (으)ㄹ 수 있다 Có thể .. / V + - (으)ㄹ 수 없다 Không thể 00:02:47
 • Bài 12: V/A + -(으)ㄹ 것이다 Sẽ 00:03:21
 • Bài 13: V + -(으)려고 하다 Dự định 00:05:52
 • Bài 14: N + -(이)군요 / A + -군요 / V + -는군요. 00:02:49
 • Bài 15: V –고 있다 Đang 00:02:15
 • Bài 16: V –어/아/야 겠다 Chắc tôi phải 00:01:52
 • Bài 17: V/A-지 않다 = 안 +V/A Không 00:03:15
 • Bài 18: -(으)ㄴ/는/ -(으)ㄹ 것 같다 Dự đoán (chắc là, có lẻ, hình như) 00:05:32
 • Bài 19: V + -아/어/해 보다 Làm thử việc gì đó 00:03:36
 • Bài 20: -(으)면 좋겠어요 Nếu… thì tốt quá 00:02:16
 • Bài 21: -기로 하다 Quyết định. 00:03:01
 • Bài 22: V + -(으)ㄴ 적이 있다V + -(으)ㄴ 적이 없다. Đã từng/ chưa từng 00:02:16
 • Bài 23: V+ - 는 중이다 Đang.... 00:01:19
 • Bài 24: V + -지 말아야 하다V + -지 않아야 하다 Đừng nên / Không nên 00:01:45
 • Bài 25: V+ (으)ㄹ 줄 알다V+ (으)ㄹ 줄 모르다 Biết cách/ Không biết cách làm gì đó 00:02:52
 • Bài 26: N + 만 Chỉ… thôi ······· 00:00:43
 • Bài 27: N+ 와/과, N+ 하고, N + (이)랑 Và, với N ·· 00:07:51
 • Bài 28: -도 Cũng ······ 00:01:16
 • Bài 29: -마다 Mỗi · 00:01:10
 • Bài 30: -(으)ㄹ 때 Khi ······ 00:01:22
 • Bài 31: -(으)로 ····· 00:02:35
 • Bài 32: N -(이)나 Hoặc, hay ···· 00:01:33
 • Bài 33: N -보다 ·············· 00:01:20
 • Bài 34: A -게 Một cách ·············· 00:01:21
 • Bài 35: N 부터 ~ N 까지 Từ… đến… 00:02:14
 • Bài 36: N –처럼 Như ·· 00:01:47
 • Bài 37: Cách sử dụng trợ từ - 이/가 ···· 00:04:42
 • Bài 38: Phân biệt -이/가 /은/는 ····· 00:02:28
 • Bài 39: Trợ từ - 을/를 ······· 00:02:29
 • Bài 40: V/A + -아/어/여서 Rồi, và / vì…nên ········ 00:03:03
 • Bài 41: V/A –기 때문에Nguyên nhân - Kết quả 00:02:01
 • Bài 42: V/A- (으)니까 Do, vì, là vì… 00:02:58
 • Bài 43: - 고 Và ··········· 00:01:11
 • Bài 44: V -(으)려면 Nếu muốn ···· 00:00:58
 • Bài 45: V+ -는데, A+ -(으)ㄴ데 Nhưng…/ giới thiệu bối cảnh, tình huống. 00:04:40
 • Bài 46: V - (으)려고 Để ······· 00:00:40
 • Bài 47: V/A -(으)면 Nếu 00:00:37
 • Bài 48: -지만 Nhưng · 00:00:51
 • Bài 49: -(으)면서 Vừa.. Vừa ··· 00:00:42
 • Bài 50: V -(으)러 가다/오다 đến (đâu đó) để (làm gì) 00:03:28
 • Bài 51: V/A -거나 Hoặc/ hay là ················ 00:01:45
 • Bài 52: V + -기 전에, N + 전에 Trước khi ····· 00:01:19
 • Bài 53: V + - (으)ㄴ 후에, N + 후에 Sau khi.. ·· 00:02:16
 • Bài 54: Bất quy tắc ‘으’ ········ 00:02:46
 • Bài 55: Bất quy tắc ‘ㄷ’ ··· 00:05:26
 • Bài 56: Bất quy tắc ‘ㅂ’ ······ 00:06:36
 • Bài 57: Bất qui tắc “르” ····· 00:06:00
 • Bài 58: Bất quy tắc ‘ㅅ’ ······· 00:02:57
 • Bài 59: Bất quy tắc ‘ㅎ’ ···· 00:03:16
 • Bài 60: Dạng 1 : Hãy chọn xem nội dung trên nói về chủ đề gì? 00:07:46
 • Bài 61: Dạng 2 : Hãy chọn nội dung thích hợp nhất điền vào chỗ trống. 00:10:17
 • Bài 62: Dạng 3 : Chọn câu không đúng. 00:15:52
 • Bài 63: Dạng 4 : Chọn câu giống với nội dung trên. 00:13:45
 • Bài 64: Dạng 5 : Chọn suy nghĩ trọng tâm. 00:14:53
 • Bài 65: Dạng 6 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung. 00:18:04
 • Bài 66: Dạng 7 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn xem nội dung trên nói về chủ đề gì? 00:20:07
 • Bài 67: Dạng 8 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung. 00:20:52
 • Bài 68: Dạng 9 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung. 00:21:25
 • Bài 69: Dạng 10 : Sắp xếp câu theo thứ tự. 00:17:06
 • Bài 70: Dạng 11 : Điền câu văn vào chỗ trống thích hợp + Chọn câu có cùng nội dung. 00:19:04
 • Bài 71: Dạng 12 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung. 00:34:18
 • Bài 72: Dạng 13 : Hãy chọn ra mục đích viết thư + chọn câu có cùng nội dung. 00:21:49
 • Bài 73: Dạng 14 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung. 00:23:32
 • Bài 74: Dạng 15 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung. 00:22:06
 • Bài 75: Dạng 16 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung. 00:22:55
Yêu cầu
+ Xem thêm
Mô tả ngắn

  Nếu bạn đang có dự định đi du học Hàn Quốc hoặc làm việc tại các Công ty Hàn Quốc thì kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK vô cùng quan trọng và cần thiết. TOPIK là chứng chỉ duy nhất được thừa nhận trên toàn thế giới về năng lực tiếng Hàn, là điều kiện cơ bản để có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc, xin việc, làm việc tại Hàn Quốc.

   Bạn đang lo lắng vì kì thi Topik I sắp tới mà bạn chưa ôn luyện ? Hay do bận rộn bạn không sắp xếp được thời gian đến trung tâm luyện thi? Bạn chưa tìm được phương pháp ôn luyện tiếng Hàn phù hợp? Khóa học "Luyện Thi Topik I"  chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện. Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik I, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik I, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik I. 

  Giảng viên Châu Thùy Trang tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ trường Đại học Hannam, có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn sẽ giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Topik I. 

+ Xem thêm
Khóa học liên quan
Phản hồi Học viên
0
Đánh giá TB
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
699,000đ 900,000đ
Bao gồm:
 • 08:06:18 Giờ Thời lượng Khóa học
 • 75 Bài học
 • Sở hữu khóa học trọn đời, Học mọi lúc mọi nơi
 • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
Hotline: 08 3622 2525
Chat Facebook
Gọi điện ngay