Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế

Trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp trên nền tảng các thiết bị của Apple như iPhone, iPad, iWatch, Macbook…

Beginner 0(0 Đánh giá) 5 Học viên Đăg ký
Cập nhật cuối Mon, 01-Jul-2019
Tôi sẽ học được gì?
 • Hiểu một cách chắc chắn và tường tận về cấu trúc cần có của một ứng dụng iOS 9 dùng Swift 2
 • Dễ dàng tiếp nhận các công việc liên quan tại những công ty phần mềm
 • Nắm vững các cấu trúc dữ liệu & convention chuẩn trong iOS framework
 • Có thể bắt tay ngay vào việc xây dựng 1 ứng dụng iOS cho riêng mình

Nội dung Khóa học
68 Bài học 07:35:26 Giờ
Phần 1: Làm quen với môi trường lập trình ứng dụng iOS với ngôn ngữ Swift
3 Bài học 00:12:28 Giờ
 • Bài 1: Chào mừng đến với khóa học 00:04:44
 • Bài 2: OSX: Hệ điều hành cần phải có để lập trình iOS 00:03:56
 • Bài 3: Hướng dẫn: không có Macbook - vẫn có thể cài đặt OSX trên laptop của bạn 00:03:48
 • Bài 52: Data Access Object (DAO): Sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn Dictionary 00:06:55
 • Bài 53: Khởi tạo DAO: default init, custom init & convenience init 00:06:45
 • Bài 54: Singleton: biến thể đặc biệt của DAO 00:04:20
 • Bài 55: Object Relational Mapping (ORM): đưa DAO lên một tầm cao mới 00:03:33
 • Bài 56: Thư viện ObjectMapper: tự động hóa ORM trong Swift 00:04:35
 • Bài 43: Lưu trữ dữ liệu offline: Giải pháp toàn diện để nâng cao trải nghiệm người dùng 00:07:49
 • Bài 44: Bộ thư viện Realm và các công cụ hỗ trợ: RealmSwift, RealmBrowser, Xcode Plugin 00:05:59
 • Bài 45: Các bước thiết lập và kiểm tra ban đầu cho Realm 00:05:43
 • Bài 46: Khai báo model trong Realm: properties, optional properties & ignored properties 00:04:38
 • Bài 47: Khai báo model trong Realm: các dạng relationships 00:03:54
 • Bài 48: Các khai báo quan trọng khác: primary key & indexed properties 00:02:52
 • Bài 49: Các thao tác cơ bản với model trong Realm: tạo mới - cập nhật - xóa một bản ghi trong database 00:03:33
 • Bài 50: Query dữ liệu trong Realm: hàm filter và NSPredicate 00:05:57
 • Bài 51: Lưu trữ dữ liệu ảnh dưới dạng binary với AlamofireImage & NSData 00:03:17
 • Bài 37: Hiển thị & xử lý ảnh từ Internet với thư viện AlamofireImage 00:08:07
 • Bài 38: PullToRefresh & InfiniteScrolling: Cập nhật dữ liệu 00:07:55
 • Bài 39: Progress HUD & Toast: Hiển thị thông báo theo các cách khác nhau 00:06:00
 • Bài 40: Thư viện SafariServices: Hiển thị trang web ngay trong ứng dụng 00:04:12
 • Bài 41: Reachability: Tự động thông báo tình trạng kết nối mạng 00:07:29
 • Bài 42: AutoLayout: Co dãn để UITableViewCell hiển thị đúng với kích thước ảnh 00:08:01
 • Bài 32: CocoaPods: công cụ quản lý thư viện tập trung 00:09:46
 • Bài 33: Làm quen với HTTP requests / responses trong iOS 00:09:02
 • Bài 34: Bộ thư viện Alamofire: Đơn giản hóa các tác vụ HTTP 00:05:53
 • Bài 35: Truyền dữ liệu online: JSON & thư viện SwiftyJSON 00:05:02
 • Bài 36: Truyền dữ liệu online: XML & thư viện AEXML 00:05:18
 • Bài 28: Phát một bài hát với AVFoundation 00:06:46
 • Bài 29: Các chế độ điều khiển audio cơ bản: Play - Pause - Next - Back - Volume 00:07:34
 • Bài 30: Hứng các sự kiện quan trọng từ trình nghe nhạc 00:05:05
 • Bài 31: Hiển thị tiến độ bài hát đang phát với NSTimer 00:04:21
 • Bài 24: Lấy thông tin vị trí hiện tại với CoreLocation 00:08:34
 • Bài 25: Hiển thị thông tin địa lý bằng MapKit 00:07:03
 • Bài 26: Tính toán khoảng cách giữa 2 vị trí trên bản đồ với MKDirectionsRequest 00:04:23
 • Bài 27: Hiển thị đường đi và vị trí trên bản đồ với MKMapView 00:06:56
 • Bài 19: Hiển thị danh sách trong với UITableView 00:11:04
 • Bài 20: Hiện thị dữ liệu từng hàng với UITableViewCell 00:07:18
 • Bài 21: UITableViewController và Static Cells 00:04:34
 • Bài 22: UICollectionView: giao diện 2 danh sách độc lập 00:07:36
 • Bài 23: UITabBarController: giao diện dạng tab 00:07:03
 • Bài 13: Giới thiệu về Storyboard 00:07:08
 • Bài 14: Xử lý nút bấm: UIButton 00:16:32
 • Bài 15: Các thành phần dùng để nhập liệu: UITextField & UITextView 00:17:20
 • Bài 16: Sử dụng Navigation Controller trong các ứng dụng có nhiều màn hình 00:08:21
 • Bài 17: Segues: kết nối các màn hình liên quan với nhau 00:05:54
 • Bài 18: Lưu trữ dữ liệu một cách đơn giản với NSUserDefaults 00:10:38
 • Bài 4: Tổng quan về Swift 00:03:35
 • Bài 5: Thử lập trình Swift với Playground 00:04:52
 • Bài 6: Biến trong Swift: Var & Letb 00:07:49
 • Bài 7: Các lệnh rẽ nhánh: If - Else & Switch - Case 00:09:17
 • Bài 8: Các loại vòng lặp: For, While, Repeat 00:04:18
 • Bài 9: Các kiểu dữ liệu thường dùng: String, Array, Dictionary 00:14:04
 • Bài 10: Các kiểu dữ liệu tiện ích: Tuple & Enum 00:11:34
 • Bài 11: Hàm trong Swift: Function & Closure 00:13:04
 • Bài 12: Class & Struct: lập trình hướng đối tượng với Swift 00:10:48
 • Bài 57: Firebase: mBaaS mạnh mẽ và thân thiện 00:06:15
 • Bài 58: Cài đặt và sử dụng Firebase cho project iOS 00:04:33
 • Bài 59: FirebaseAuth: Đăng nhập & kết nối tài khoản Facebook 00:11:14
 • Bài 60: FirebaseAuth: Đăng nhập & lưu trữ tài khoản Google 00:07:02
 • Bài 61: FirebaseAuth: Cơ chế User của Firebase 00:04:01
 • Bài 62: FirebaseDatabase: cách thức tổ chức dữ liệu của Firebase 00:06:44
 • Bài 63: FirebaseDatabase: lưu trữ dữ liệu tại máy chủ của Firebase 00:03:13
 • Bài 64: FirebaseDatabase: đọc dữ liệu lưu tại máy chủ Firebase 00:04:28
 • Bài 65: Ghép flow: kiểm tra người dùng đang đăng nhập & hiển thị màn hình tương ứng 00:05:09
 • Bài 66: Ghép flow: truy cập inbox của bản thân & đọc tin nhắn 00:03:28
 • Bài 67: Ghép flow: soạn & gửi tin nhắn 00:02:56
 • Bài 68: Đôi lời nhắn gửi 00:03:49
Yêu cầu
+ Xem thêm
Mô tả ngắn

Lập trình iOS Swift đang rất hot hiện nay và đang được nhiều nhà tuyển dụng tìm kiếm.

Khóa học "Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế" trang bị các kiến thức, kỹ năng để bạn trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp trên nền tảng các thiết bị của Apple như iPhone, iPad, iWatch, Macbook… Từ đó, giúp bạn sẵn sàng tiếp nhận công việc tại các công ty phần mềm hiện nay.

Khóa học gồm 11 chương

Chương 1 là giới thiệu qua về môi trường làm việc (XCode 7, iOS 9, Swift 2)

Từ chương 2 đến 11 là 10 ứng dụng hoàn chỉnh do chính Giảng viên làm ra, sẽ được sử dụng làm ví dụ thực tế để dẫn dắt các bạn tiếp thu các kiến thức từ đơn giản đến phức tạp của iOS 9

Các bạn có thể học tuần tự từng chương một, hoặc chọn 1 chương bất kỳ để bắt đầu tùy thuộc vào mức độ thành thạo của bạn đối với iOS. Không nhất thiết phải bắt đầu từ chương 1 nếu bạn đã biết qua 1 chút ít, nhưng hãy xem qua các bài đầu tiên để hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của 1 ứng dụng iOS hoàn chỉnh!

Cách tiếp cận đi từ thực tế: thông qua 10 ứng dụng iOS với độ phức tạp từ thấp đến cao, khóa học sẽ mang lại cho các bạn 1 trải nghiệm học tập tự nhiên nhất, thay vì phải tự tay mò mẫm những kiến thức rời rạc trong hàng tháng trời, các bạn sẽ chỉ mất 2 tuần để nắm được các kiến thức cơ bản nhất của việc lập trình 1 ứng dụng iOS, từ đó nâng cao khả năng tự học & tự định hướng nâng cao chuyên môn về iOS của mình.

Mỗi chương là một ứng dụng: các bạn sẽ được tự tay làm ra sản phẩm ngay mà không phải học hết toàn bộ khóa học. Tại mỗi chương, giảng viên sẽ giới thiệu với các bạn các bước tuần tự để làm ra ứng dụng hoàn chỉnh, kèm theo những kiến thức cơ bản về hệ thống & framework. Tất nhiên các bạn cũng sẽ được truy cập tới đầy đủ mã nguồn của các sản phẩm được sử dụng trong khóa học.

+ Xem thêm
Khóa học liên quan
Phản hồi Học viên
0
Đánh giá TB
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Đánh giá
Miễn Phí
Bao gồm:
 • 07:35:26 Giờ Thời lượng Khóa học
 • 68 Bài học
 • Sở hữu khóa học trọn đời, Học mọi lúc mọi nơi
 • Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC
Hotline: 08 3622 2525
Chat Facebook
Gọi điện ngay